Általános szerződési feltételek

Ezen Általános Szerződései Feltételek az alábbi Szolgáltató és Ön, mint a www.pilotaszemmel.hu weboldalakon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybe vevő vásárló között létrejött távol lévő felek között köttetett szerződéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazza mind a Szolgáltató, mind a Vevő részéről. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 1999.(II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és fizetési kötelezettséggel jár.

1. Cégadatok (Szolgáltató)

Név: Gere Tamás E.V.
Székhely: 1139 Budapest, Csongor u. 5.
Levelezési cím: 1139 Budapest, Csongor u. 5.
Adószám: 68010803-1-41
51087148
68010803712023101
E-mail elérhetőség: tamas (kukac) pilotaszemmel.hu
Telefon: +36 20 497 2398

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások:

1. Letölthető digitális könyv, pdf formátumban.
2. Hagyományos nyomtatott könyv.
3. Egyéni konzultáció (egyéni oktatás)
4. Előfizetéses klubtagság.
5. Online tanfolyam.
6. Workshop, tréning.
7. Ezek kombinációja.

A termékek ára bruttó, a számla 0% áfát tartalmaz.

3. A rendelés menete:

Töltse ki a megrendeléshez szükséges formanyomtatványt, a kért adatok: teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, szükség esetén szállítási név, cím, illetve Skype elérhetőség. Az összes adat megadására szükség van a megrendelés teljesítése céljából. A megrendelőlap helyes kitöltéséért, az adatok pontos megadásáért a megrendelő felel.

Olvassa el az általános vásárlási feltételeket és a weboldalak adatkezelési szabályzatát. A megrendelés leadásának feltétele ezek ismerete és elfogadása.

A megrendelés gombra kattintva a megrendelő elküldi a megrendelését. Ezzel létrejön a megrendelő és a szolgáltató közti elektronikus úton megkötött szerződés.

A megrendelő a megrendelésről e-mailben visszaigazolást kap, illetve a vásárlás számlája is e-mailben érkezik meg a megrendelő részére.

4. A megrendelések feldolgozása

A megrendelés feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelést bármikor le lehet adni, a feldolgozás a soron következő munkanapon történik meg. A megrendelés teljesítésére a sikeres bankkártyás fizetés után, utalás esetén a pénz bankszámlánkra érkezése után, illetve utánvétes fizetésnél a megrendelés leadása után kerül sor.

5. Fizetés

A termék kifizetésére online bankkártyás fizetési mód érhető el, a SimplePay rendszere segítségével, emellett utalással rendezhető az ár. Csekkes fizetés nem elérhető.

6. Házhozszállítás, fuvarozási díjak

A papírkönyv kiszállítása a GLS Futárszolgálaton keresztül történik. A munkanapokon befutott, és bankkártyás, illetve átutalásos fizetési opció esetén ki is fizetett megrendelések 1-2 munkanapon belül átadásra kerülnek a futárszolgálat felé, akik a következő munkanapra vállalják a kiszállítást. A futárszolgálat által elkövetett hibák és mulasztások okán bekövetkezett csúszásért nem a weboldalak üzemeltetője felel.

A kiszállítással kapcsolatos ügyintézést a GLS Futárszolgálat elérhetőségén lehet megtenni, a futárszolgálat sms és e-mail értesítést küld a kiszállítás részleteiről.

A kiszállítás díja Magyarországra ingyenes. A díjváltoztatás jogát fenntartjuk.

Csomagautomatába, más futárcég által történő kiszállításra, postán történő feladásra és külföldi címre történő szállításra nincs mód.

7. Elállás joga

A megrendelőt általánosságban indoklás nélküli elállási jog illeti meg a termék átvételétől számított 14 napon belül.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (tomi (kukac) envisioner.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére. A nyilatkozatmintát ide kattintva töltheted le.

A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a fogyasztó az elállási jogát. A nem tárgyi adathordozókra vonatkozó, eltérő elállási jogi lehetőséggel nem minden esetben kíván élni a szolgáltató, a vevőknek nyújtott extra garancia keretében. A vásárló minden esetben tájékoztatva van e jogáról e-mail formájában.

Részletek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
b) a terméknek,
c) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
d) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
e) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §sal összhangban gyakorolta.

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben a megrendelő élni kíván az elállási jogával, ezt írásban jelezheti felénk, a tomi (kukac) envisioner.hu email címre küldött elektronikus, vagy Gere Tamás e.v. nevére és 1139 Budapest, Csongor u. 5. postai címre küldött hagyományos levélben. Az elállási nyilatkozatnak világosnak és egyértelműnek kell lennie, az indoklás okára nem kell kitérni. Az elállás tudomásra jutásától számított 8 napon belül visszatérítjük a vételárat a vevő részére a megadott bankszámlaszámra történő utalás formájában.

8. Szavatosság

A vevő a szolgáltatóval szemben a termék kézhezvételétől számított 2 évig termék – és kellékszavatossággal élhet a vételár leszállítására és elállásra vonatkozóan.

9. Panaszkezelés

Panaszbejelentés: tomi (kukac) envisioner.hu vagy 1139 Budapest, Csongor u. 5.

A szolgáltató a panaszt haladéktalanul, legkésőbb 15 munkanapon belül kivizsgálja és az kivizsgálás eredményéről írásos formában értesíti a panaszkodót.
Panasz benyújtásának egyéb lehetőségei:

• Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.,
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf: 20., Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség megyei kirendeltségei

Békéltető testület: ha az ügyfél a vitás kérdést bíróságon kívül, békés úton szeretné rendezni.
Elérhetőség: Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Tel.: 06-1-488-2131, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

• Bírósági kereset benyújtása (Ptk. 2013. V. tv. és Polgári Perrendtartásról szóló 1952. III. tv.)

10. Egyebek

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001-es CVIII: tv. illetve a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet az irányadó.

A szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF-et módosítani. Az módosítás csak a módosítás után
létrejött szerződésekre nézve kötelező.

Szerződés nyelve: magyar

Vásárláskor írásbeli szerződés nem kötünk, így azokat nem iktatjuk.

1. számú Melléklet:

Általános szerződési feltételek – Pilótaszemmel Klub előfizetéses klubtagság

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Gere Tamás e.v. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által a www.pilotaszemmel.hu weboldalon keresztül nyújtott Pilótaszemmel Klub szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. A Szolgáltatást nyújtja

Név: Gere Tamás E.V.
Székhely: 1139 Budapest, Csongor u. 5.
Levelezési cím: 1139 Budapest, Csongor u. 5.
Adószám: 68010803-1-41
51087148
68010803712023101
E-mail elérhetőség: tamas (kukac) pilotaszemmel.hu
Telefon: +36 20 497 2398

2. A Szolgáltatás részletei

A Szolgáltató által nyújtott Pilótaszemmel Klub szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, gyakorlatias, repülési ismereteket, technikai információkat, tudásanyagokat oszt meg a klubtagokkal (továbbiakban “Tagok”).

A Szolgáltatás célja, hogy a Tagokat megismertesse a repüléshez szükséges elméleti és gyakorlati dolgokat. Ezen ismeretek felhasználása nagyban segíti a leendő és meglévő pilótákat abban, hogy nagyobb felkészültséggel és biztonsággal repüljenek.

3. A szerződés részletei

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a vállalkozások a szoftver és hardverek kezelésével kapcsolatos információk, tudásanyagok összegyűjtésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, esettanulmányok, összefoglalók), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden hónapban közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Gere Tamás e.v., aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között ráutaló magatartással, a Tag által a www.envisioner.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük.
A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. A jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. A részvételi vagy tagdíj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havonta nettó 4990 Ft megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

7. A megbízási díj beszedése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Stripe Szolgáltatás

(továbbiakban “Stripe”) üzemeltetője és nyújtója a Stripe, Inc.

A Stripe, Inc. nyilvános cégadatai:
Székhely: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA
Kontakt: support kukac stripe.com

A Stripe a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Stripe általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://stripe.com/en-hu/privacy weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

A Szolgáltató a havonta esedékes megbízási díjat előre, automatikusan, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról.
8. Számlázás

A megbízási díj levonásának napján a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet e-mailen keresztül juttat el a Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. A számlázási adatok módosítására elektronikus levélben (tamas